support@powersell.com
support@powersell.com
support@powersell.com
Fanpage
Fanpage
แฟนเพจ
ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ
free sign up

A. Về APP

PowerSell

PowerSell là một phần mềm thông minh hỗ trợ các nhà bán hàng quản lý tập trung đa sàn thương mại điện tử.

PowerPaint

PowerPaint là công cụ hỗ trợ chỉnh sửa ảnh đại diện sản phẩm hàng loạt và tự động.

PowerChat

PowerChat là công cụ hỗ trợ nhà bán hàng trò chuyện với người mua trên nhiều sàn, nhiều shop chỉ trong một giao diện. Nhà bán hàng có thể truy cập vào Seller Center ngay trên công cụ này.

B. Tổng Quan

Doanh thu tháng này

Là tổng doanh thu của tất cả đơn hàng phát sinh từ 00:00:00 ngày 01 đến 23:59:59 ngày cuối cùng của tháng.

Doanh thu hôm nay

Là tổng doanh thu của tất cả đơn hàng phát sinh từ 00:00:00 đến 23:59:59 ngày hôm nay.

Số sản phẩm bán hôm nay

Tổng số sản phẩm trong tổng đơn phát sinh từ 00:00:00 đến 23:59:59 ngày hôm nay.

Số sản phẩm chờ xử lý

Tổng số sản phẩm trong tổng đơn hàng có trạng thái là “Đang xử lý”

Doanh thu kênh bán

Doanh thu kênh bán được thể hiện qua biểu đồ tròn nhằm so sánh tỷ lệ doanh thu của các sàn theo khoảng thời gian tùy chỉnh (Hôm nay/Tuần này/Tháng này).

Xu thế doanh thu

Xu thế doanh thu được thể hiện qua biểu đồ đường nhằm cho thấy sự biến động về doanh thu của tất cả các gian hàng theo khoảng thời gian tùy chỉnh (Hôm nay/Tuần này/Tháng này).

Tổng doanh thu

Tổng doanh thu của tất cả đơn hàng phát sinh trong khoảng thời gian đã chọn (Hôm nay/Tuần này/Tháng này), không bao gồm phí vận chuyển và voucher.

Khách nhận

Tổng doanh thu của tất cả đơn hàng có trạng thái “Đang vận chuyển” trong khoảng thời gian đã chọn.

Hủy & Mất

Tổng doanh thu của tất cả đơn hàng có trạng thái “Đã hủy”, “Hoàn trả” và “Giao thất bại” trong khoảng thời gian đã chọn.

Đơn hàng hôm nay

Là tổng số đơn hàng phát sinh từ 00:00:00 đến 23:59:59 ngày hôm nay.

Gian hàng

Hiển thị danh sách các gian hàng đã kết nối vào phần mềm, được sắp xếp theo thứ tự tổng doanh thu.

Sản phẩm đăng bán

Tổng số sản phẩm đang được bật (có thể mua) trên sàn.

Số sản phẩm bán được

Tổng số sản phẩm trong các đơn hàng theo chu kỳ đã chọn ở trên (hôm nay, tuần này, tháng này)

Xu hướng 14N (ở mục Gian hàng)

Thể hiện sự biến động về doanh thu trong vòng 14 ngày không tính ngày hôm nay của từng gian hàng theo dạng biểu đồ hình cột.

Sản phẩm bán chạy

Theo doanh thu: Thể hiện Top 10 sản phẩm bán chạy theo doanh thu, được sắp xếp mặc định từ cao xuống thấp.

Theo đơn hàng: Thể hiện Top 10 sản phẩm bán chạy theo số đơn hàng, được sắp xếp mặc định từ cao xuống thấp.

Xu hướng 14N (ở mục Sản phẩm bán chạy)

Theo doanh thu: Thể hiện sự biến động về doanh thu của top 10 sản phẩm bán chạy trong vòng 14 ngày không tính ngày hôm nay theo dạng biểu đồ hình cột.
Theo đơn hàng: Thể hiện sự biến động về số đơn hàng của top 10 sản phẩm bán chạy trong vòng 14 ngày không tính ngày hôm nay theo dạng biểu đồ hình cột.

C. Quản lý hàng bán

Trung tâm đăng tải

Trang danh sách sản phẩm chi tiết chứa thông tin sản phẩm (bao gồm số lượng tồn kho, giá bán, đơn hàng, doanh thu và trạng thái).

Bộ lọc

Lọc theo thương hiệu sản phẩm.

Lọc theo khoảng số lượng tồn kho/khoảng giá bán.

Lọc những sản phẩm có phân loại hoặc không có phân loại.

Lọc những sản phẩm có trạng thái đang bật hoặc đang tắt trên sàn.

Tồn kho

Số lượng hàng hóa lưu kho mà nhà bán hàng nhập vào PowerSell.

Giá bán

Là giá mà người mua phải trả để mua sản phẩm.

Giá khuyến mãi

Là giá bán của sản phẩm sau khi đã áp dụng khuyến mãi.

Trạng thái sản phẩm

Là trạng thái hiển thị sản phẩm trên sàn (Bật/Tắt).

D. Xử lý đơn hàng

Xử lý đơn hàng

Tập hợp các đơn hàng của các shop đang được kết nối với PowerSell.

Chờ sàn xác nhận

Là danh sách những đơn hàng đang chờ sàn xác nhận. Trạng thái này chỉ xuất hiện ở gian hàng Shopee.

Đang xử lý

Là danh sách những đơn hàng chưa được nhà bán hàng (hoặc sàn) xử lý.

Sẵn sàng giao

Là danh sách những đơn hàng đã được xử lý bởi nhà bán hàng (hoặc sàn) và đang chờ giao cho đơn vị vận chuyển.

Đang giao

Là danh sách những đơn hàng mà đơn vị vận chuyển đang trên đường giao đến người mua.

Giao thàng công

Là danh sách những đơn hàng mà đơn vị vận chuyển đã giao thành công đến khách hàng.

Trả hàng

Là danh sách những đơn hàng có trạng thái hủy và trả hàng.

E. Đối soát đơn hàng

Đối soát

Đối soát là hành động thực hiện so sánh giữa 2 bản thể nhằm mục đích đối chiếu. Trong Thương mại điện tử thì việc đối chiếu số liệu trên sàn và số liệu được ghi chép bởi nhà bán hàng là 1 công việc đảm bảo tránh thất thoát từ hàng hóa đến tiền hàng được thanh toán.

Đối soát hàng hoàn

Còn gọi là đối soát hàng trả về. Đây là hành động rà soát xem số liệu hàng hóa trả về trên sàn có khớp với số liệu thực tế nhận về kho hay không.

Tổng đơn hàng hoàn

Là danh sách tất cả đơn hàng có trạng thái “Trả hàng” và “Giao thất bại” trong một khoảng thời gian (mặc định là 6 tháng kể từ hôm nay trở về trước).

Chưa xác nhận hàng hoàn

Là danh sách các đơn hàng có trạng thái “Trả hàng” và “Giao thất bại” chưa được xác nhận là đã hoàn về kho.

Đã nhận hàng hoàn

Là danh sách các đơn hàng có trạng thái “Trả hàng” và “Giao thất bại” đã được xác nhận hoàn về kho rồi.

Xác nhận nhưng sai trạng thái (đơn hàng hoàn)

Là danh sách các đơn hàng đã được xác nhận về kho rồi nhưng trạng thái đơn trên sàn không phải “Trả hàng” hoặc “Giao thất bại”.

Tổng đơn đã giao

Là danh sách tất cả đơn hàng có trạng thái “Giao thành công” trong một khoảng thời gian (mặc định là 6 tháng kể từ hôm nay trở về trước).

Chưa xác nhận thanh toán

Là danh sách các đơn hàng có trạng thái “Giao thành công” chưa được xác nhận là đã nhận tiền từ sàn.

Đã xác nhận thanh toán

Là danh sách các đơn hàng có trạng thái “Giao thành công” đã được xác nhận là nhận tiền từ sàn rồi.

Xác nhận nhưng sai trạng thái
(đơn hàng thành công)”

Là danh sách các đơn hàng đã được xác nhận là nhận tiền từ sàn rồi nhưng trạng thái đơn trên sàn không phải “Giao thành công”.

Phân quyền

Là hành động mà tài khoản chính phân chia quyền sử dụng những tính năng trong PowerSell cho tài khoản nhân viên.

F. Quản lý tồn kho

Quản lý tồn kho

Là quản lý sản phẩm vật lý thực tế có trong kho của nhà bán hàng.

Sản phẩm kho

Là sản phẩm vật lý thực tế của nhà bán hàng, giúp nhà bán hàng liên kết các sản phẩm cùng loại trên các sàn để dễ dàng quản lý tồn kho.

Còn hàng

Là danh sách sản phẩm kho còn hàng (tồn kho lớn hơn 0).

Hết hàng

Là danh sách sản phẩm kho hết hàng (tồn kho bằng 0).

Thiếu hàng

Là danh sách sản phẩm kho sắp hết hàng (tồn kho lớn không 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 5).

Tổng tồn kho (Quản lý tồn kho)

Thể hiện tổng tồn kho của tất cả sản phẩm kho và tổng giá trị của các sản phẩm đó.

Tổng tồn kho (Sản phẩm kho)

Là tổng tồn kho của tất cả sản phẩm đang liên kết với sản phẩm kho, bao gồm những sản phẩm đang được xử lý đóng gói cho đơn hàng mới.

Đang xử lý

Là số tồn kho sản phẩm đang/sẽ được xử lý đóng gói cho đơn hàng mới. Những sản phẩm này chưa ra khỏi kho.

Có thể bán

Là số tồn kho sản phẩm có thể bán trên sàn. Được tính bằng cách lấy Tổng tồn kho trừ Đang xử lý và Tồn kho dự phòng.

Tồn kho dự phòng

Là số tồn kho sản phẩm được nhà bán hàng giữ lại không bán để tránh trường hợp hết hàng. Tồn kho dự phòng chỉ có tác dụng nếu sản phẩm kho có bật Đồng bộ tồn kho.

Trạng thái tồn kho

Là trạng thái của sản phẩm kho, bao gồm: Còn hàng, Hết hàng và Thiếu hàng.

Đồng bộ tồn kho

Là tính năng giúp đồng bộ số tồn kho của các sản phẩm liên kết với sản phẩm kho lại với nhau. Tính năng này hoạt động hai chiều từ sàn về phần mềm và ngược lại.

Mã SKU 

SKU = Stock Keeping Unit, là mã hàng hóa. Trong quản lý hàng hóa, SKU là một dạng quy ước giúp phân loại hàng hóa tồn kho bằng cách phân biệt với các sản phẩm giống nhau về hình dạng, chức năng… dựa trên một chuỗi các kí tự gồm số hoặc chữ.

Mã vạch

Là một dãy ký tự có thể là số hoặc chữ số dùng để quản lý sản phẩm.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
SIGN UP FOR FREE
đăng ký miễn phí
Xem tất cả các gói
 • English
 • Tiếng Việt
 • ภาษาไทย
 • +84 28 777 16 888
  support@powersell.com
  SIGN UP FOR FREE
  đăng ký miễn phí
  Xem tất cả các gói
 • English
 • Tiếng Việt
 • ภาษาไทย
 • +84 28 777 16 888
  support@powersell.com