support@powersell.com
support@powersell.com
support@powersell.com
Fanpage
Fanpage
แฟนเพจ
ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ
free sign up
II. Quy định về giá, tồn kho, mã SKU
1) Đối với sàn Lazada

A. Sản phẩm không có phân loại:

 • Không có ràng buộc về giá & mã SKU

 • Tồn kho tối thiểu phải = 0

B. Sản phẩm có phân loại:

Bắt buộc tạo tối thiểu là 1 phân loại và tối đa là không giới hạn

Thông tin

Điều kiện

Giá

tối thiểu 10,000đ, tối đa < 1000,000,000đ. Tỷ lệ chênh lệch giá giữa các phân loại nằm trong khoảng 0.50 – 1.00

Giá khuyến mãi

Tỷ lệ chênh lệch giá giữa các phân loại nằm trong khoảng 0.50 – 1.00

Tồn kho

Tối thiểu phải = 0

Mã SKU

Khuyến khích nhập từ 0 – 200 ký tự

2) Đối với sàn Shopee

A. Sản phẩm không có phân loại:

Thông tin

Điều kiện

Giá

Tối thiểu 1,000đ; tối đa 120,000,000đ

Giá khuyến mãi

Không có ràng buộc

Tồn kho

Tối thiểu phải = 0; tối đa = 999,999

Mã SKU

Khuyến khích nhập từ 0 – 100 ký tự

B. Sản phẩm có phân loại:

Cho phép tạo từ 0 – 50 phân loại. Cùng 1 nhóm phân loại chỉ được phép tạo tối đa 20 phân loại

Thông tin

Điều kiện

Giá

Tối thiểu 1,000đ; tối đa 120,000,000đ

Giá khuyến mãi

Không có ràng buộc

Tồn kho

Tối thiểu phải = 0; tối đa = 999,999

Mã SKU

Khuyến khích nhập từ 0 – 512 ký tự

3) Đối với sàn Sendo

A. Sản phẩm không có phân loại:

Thông tin

Điều kiện

Giá

Bắt buộc > = 8,000đ và không quá 10 chữ số

Giá khuyến mãi

Bắt buộc > = 1,000đ và không quá 10 chứ số

Tồn kho

Tối thiểu = 0 và không quá 5 chữ số

Mã SKU

Tối thiểu là 3 ký tự; tối đa là 45 ký tự

B. Sản phẩm có phân loại:

Bắt buộc tạo tối thiểu 1 phân loại và tối đa là 100 phân loại

Thông tin

Điều kiện

Giá

Bắt buộc > = 8,000đ và không quá 10 chữ số

Giá khuyến mãi

Bắt buộc > = 1,000đ và không quá 10 chứ số

Tồn kho

Tối thiểu = 0 và không quá 5 chữ số

Mã SKU

Tối thiểu là 1 ký tự; tối đa là 45 ký tự

 
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
SIGN UP FOR FREE
đăng ký miễn phí
Xem tất cả các gói
 • English
 • Tiếng Việt
 • ภาษาไทย
 • +84 28 777 16 888
  support@powersell.com
  SIGN UP FOR FREE
  đăng ký miễn phí
  Xem tất cả các gói
 • English
 • Tiếng Việt
 • ภาษาไทย
 • +84 28 777 16 888
  support@powersell.com