support@powersell.com
support@powersell.com
support@powersell.com
Fanpage
Fanpage
แฟนเพจ
ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ
free sign up
logic bat/tat dong bo ton kho
 • Đồng bộ tồn kho trên PowerSell được thực hiện như thế nào?
 • Làm sao cập nhật số tồn kho từ 1 sản phẩm kho A trên PowerSell và đồng bộ lên tất cả các gian hàng hiệu quả và an toàn nhất? 
 • Lịch sử thay đổi chi tiết sản phẩm kho

Đồng bộ tồn kho trên PowerSell hoạt động theo công thức:

Tồn kho hiện có = Tồn kho đang xử lý + Tồn kho dự phòng + Tồn kho có thể bán + Tồn kho campain

 
1. Nếu Bật đồng bộ tồn kho:
 • Tồn kho của cùng một sản phẩm trên các gian hàng sẽ bằng nhau và bằng “Tồn kho có thể bán” trên PowerSell.
 • Nếu có đơn hàng mới phát sinh cần xử lý, số lượng sản phẩm cần xử lý sẽ được hiển thị trong phần “Tồn kho đang xử lý”, ngay lập tức làm giảm số lượng “Tồn kho có thể bán” và từ đó làm giảm số tồn kho của sản phẩm đó trên tất cả gian hàng.
 • Sau khi đơn hàng đã được xử lý xong, số “Tồn kho đang xử lý” sẽ tự động trừ đi số sản phẩm đã xử lý xong.
 • Đơn hàng xử lý xong, ra khỏi kho, sẽ làm giảm số “Tồn kho hiện có” 
 • Nếu thêm liên kết sản phẩm trên sàn thì cách xử lý như phần “Tính lại số tồn kho đang xử lý”
 • Nếu cập nhật số Tồn kho hiện có thì số Tồn kho đang xử lý sẽ được tính lại trước đó 30 ngày tính từ thời điểm cập nhật tồn kho hiện có.
 • Nhà bán hàng không thể chỉnh sửa số tồn kho của từng sản phẩm liên kết được. Ngược lại, khi tắt Đồng bộ tồn kho có thể thực hiện điều này.
 • Tồn kho dự phòng: chỉ hoạt động nếu sản phẩm trong kho có bật Đồng bộ tồn kho.

Tồn kho có thể bán là số âm được giải thích khi một sản phẩm trên sàn có 2 hoặc 3 khách hàng đặt hàng, tuy nhiên tồn kho lúc này chỉ là 1 thì tồn kho hiện có (-1). Sau khi đồng bộ về phần mềm số lượng tồn kho hiện có là (-2). Đây là lý do tại sao bạn cần thiết lập tồn kho dự phòng để tránh tình trạng sản phẩm khách đặt hàng đã hết mà chưa kịp nhập số lượng tồn kho lên trên sàn.Tham khảo thêm ví dụ với các trường hợp cụ thể bên dưới: 

Trường hợp
Thay đổi tồn kho của
 Sản phẩm kho A
Giải thích

Khi đơn hàng mới phát sinh: 10 

(Chờ xử lý)

Tồn kho hiện có: 100

Tồn kho đang xử lý:10 

Tồn kho Dự phòng: 0

Tồn kho campaign: 0Tồn kho có thể bán: 100 – 10 – 0 = 90

Kênh bán hàng trực tiếp tồn kho bị trừ xuống 90, hệ thống sẽ đồng bộ đơn hàng mới và trừ tồn kho ở sản phẩm kho A là 90. 

Tồn kho sản phẩm kho A trên tất cả các gian hàng còn lại được điều chỉnh tồn kho là 90.

 

Tồn kho hiện có: 100-10= 90

Tồn kho đang xử lý: 0

Tồn kho dự phòng: 0

Tồn kho campaign: 0

Tồn kho có thể bán: 90 – 0 – 0-0 = 90

Khi 10 sản phẩm ở phần tồn kho đang xử lý đã được xử lý xong, tức là đã ra khỏi kho (shipper đã lấy hàng).

Khi đơn hàng mới phát sinh nhưng bị hủy 

Tồn kho hiện có:100

Tồn kho đang xử lý: 0

Tồn kho dự phòng: 0

Tồn kho campaign: 0

Tồn kho có thể bán: 100

Tồn kho đang xử lý sẽ trở về là 0 và tồn kho sản phẩm kho A trên tất cả các gian hàn sẽ điều chỉnh về là 100.

Khi bạn chỉnh sửa tồn kho dự phòng về 15

Tồn kho hiện có:100

Tồn kho đang xử lý: 0

Tồn kho dự phòng: 15

Tồn kho campaign: 0

Tồn kho có thể bán: 100-0-15-0=85

Tồn kho dự phòng: chỉ hoạt động nếu sản phẩm trong kho có bật Đồng bộ tồn kho.

 

2. Nếu tắt đồng bộ tồn kho:

Tồn kho trên hệ thống vẫn tự động tính toán cập nhật nhưng KHÔNG đồng bộ lên các gian hàng TMĐT.

 • Nếu có đơn hàng mới phát sinh cần xử lý, số lượng sản phẩm cần xử lý sẽ được hiển thị trong phần “Tồn kho đang xử lý”, làm giảm số lượng “Tồn kho có thể bán” nhưng KHÔNG làm giảm số tồn kho của sản phẩm đó trên tất cả gian hàng còn lại.
 • Sau khi đơn hàng đã được xử lý xong, số “Tồn kho đang xử lý” sẽ tự động trừ đi số sản phẩm đã xử lý xong.
 • Đơn hàng xử lý xong, ra khỏi kho, sẽ làm giảm số “Tồn kho hiện có”.
 • Nếu cập nhật số Tồn kho hiện có thì số Tồn kho đang xử lý sẽ được tính lại trước đó 30 ngày tính từ thời điểm cập nhật tồn kho hiện có, đồng thời tính lại số Tồn kho có thể bán.

Tham khảo thêm ví dụ với các trường hợp cụ thể bên dưới: 

Trường hợp
Thay đổi tồn kho của
 Sản phẩm kho B
Giải thích

Khi đơn hàng mới phát sinh: 10 

(Chờ xử lý)

Tồn kho hiện có: 100

Tồn kho đang xử lý:10 

Tồn kho Dự phòng: 0

Tồn kho campaign: 0

Tồn kho có thể bán: 100 – 10 – 0 = 90

Kênh bán hàng trực tiếp tồn kho bị trừ xuống 90, hệ thống sẽ đồng bộ đơn hàng mới và trừ tồn kho ở sản phẩm kho B là 90. 

Tồn kho sản phẩm kho B trên tất cả các gian hàng sẽ KHÔNG được đồng bộ =90 (vì đang TẮT đồng bộ tồn kho).

 

Tồn kho hiện có: 100-10= 90

Tồn kho đang xử lý: 0

Tồn kho Dự phòng: 0

Tồn kho campaign: 0

Tồn kho có thể bán: 90 – 0 – 0-0 = 90

Khi 10 sản phẩm ở phần tồn kho đang xử lý đã được xử lý xong, tức là đã ra khỏi kho (shipper đã lấy hàng).

 

QUAN TRỌNG: Tồn kho của sản phẩm trên các gian hàng sẽ KHÔNG được đồng bộ với Tồn kho có thể bán trên PowerSell.

Logic TẮT Đồng bộ tồn kho mới này sẽ có ý nghĩa với các NBH đang để tồn kho ẢO trên các gian hàng TMĐT nhưng vẫn muốn quản lý cập nhật tình trạng của kho hàng thực tế.

 • NBH có thể đặt tồn kho của sản phẩm A là 10,000 ở trên Lazada, 10,000 trên Shopee.
 • Thực tế, NBH chỉ có 100 sản phẩm A trong kho hàng.
 • NBH có thể sử dụng PowerSell, đặt Tồn kho hiện có bằng 100 và TẮT đồng bộ tồn kho.
 • PowerSell sẽ tự động tính toán tình trạng kho hàng thực tế, nhưng không làm ảnh hưởng tới tồn kho ẢO đang có trên sàn TMĐT.

 

Một vài lưu ý khi cập nhật số TỒN KHO hiện có:

1. Hệ thống sẽ không đặt lại Tồn kho đang xử lý về 0 nếu số Tồn kho đang xử lý đang hiển thị số tồn cần xử lý cho các đơn hàng. Các đơn hàng hiện tại và các đơn hàng mới phát sinh vẫn được ghi nhận vào lịch sử của đơn hàng đang xử lý.

2. TỒN KHO ĐANG XỬ LÝ sẽ được tính toán như thế nào?

Tính toán số tồn kho đang xử lý: Sau khi liên kết sản phẩm trên sàn, hệ thống sẽ đếm tất cả đơn hàng có trạng thái Đang xử lý (Pending) & Chuẩn bị giao (Ready to ship) đang tồn tại trên sàn (Seller Center) hiển thị tại số Tồn kho đang xử lý. Cách xử lý này áp dụng cho cả 2 trường hợp Bật hoặc Tắt đồng bộ tồn kho.

3. Lịch sử thay đổi chi tiết sản phẩm kho

Lịch sử thay đổi tồn kho liệt kê tất cả các thay đổi ảnh hưởng đến số tồn kho của sản phẩm trong kho. Để xem được lịch sử thay đổi tồn kho, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào PowerSell tại đây.
Bước 2: Nhấp vào mục Tồn kho và chọn Kho hàng. Tiếp theo, nhấn 2 lần vào tên sản phẩm và chọn Lịch sử hành động

 • Ghi nhận lịch sử tồn kho với các cột thông tin: Hành động, Thay đổi tồn kho, Ngày Người tạo.

 • Đối với các hành động có chỉnh sửa số lượng tồn kho sẽ có ghi nhận về sự thay đổi: Số tồn kho trước đó -> Số tồn kho mới.
 • Người tạo: có thể là tên của tài khoản hoặc hệ thống. Nếu thao tác do hệ thống thực thi, thì hiện PowerSell. Danh sách lịch sử hiển thị các thay đổi lưu lại không giới hạn thời gian.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@powersell.com.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
SIGN UP FOR FREE
đăng ký miễn phí
Xem tất cả các gói
 • English
 • Tiếng Việt
 • ภาษาไทย
 • +84 28 777 16 888
  support@powersell.com
  SIGN UP FOR FREE
  đăng ký miễn phí
  Xem tất cả các gói
 • English
 • Tiếng Việt
 • ภาษาไทย
 • +84 28 777 16 888
  support@powersell.com