support@powersell.com
support@powersell.com
support@powersell.com
Fanpage
Fanpage
แฟนเพจ
ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ
free sign up

Sau giai đoạn liên kết sản phẩm trong kho với sản phẩm trên sàn, bạn dễ dàng đồng bộ tồn kho ở danh sách sản phẩm hoặc ở giao diện chi tiết sản phẩm kho bằng cách thực hiện các bước sau đây:

TH1: Ở danh sách sản phẩm trong kho, bạn có thể cập nhật nhanh số tồn kho mới, số dự phòng tồn kho và sau đó bật nút đồng bộ tồn kho hàng loạt

Bước 1: Đăng nhập vào PowerSell tại đây.

Bước 2: Nhấn vào mục Tồn kho và chọn Đồng bộ tồn kho. Sau đó, chọn mục Đang tắt đồng bộ. 

Bước 3: Chọn sản phẩm kho cần đồng bộ tồn kho và nhập số tồn kho thực tế mới  ở cột Tồn kho (hiện có). Sau đó, nhấn nút Lưu và chọn Xác nhận để hoàn tất việc cập nhật số tồn kho.

Nếu bạn muốn giữ lại 1 số lượng sản phẩm phòng khi hết hàng đột xuất thì thực hiện tiếp bước nhập số tồn kho ở cột Tồn kho dự kho nhấn nút Lưu để hoàn tất.

Bước 4: Cuối cùng, bạn bật nút Đồng bộ tồn kho. Lúc này, nút sẽ chuyển từ màu xám sang màu xanh. Tồn kho của các sản phẩm trên sàn liên kết sẽ được điều chỉnh bằng với số tồn kho có thể bán.

QUAN TRỌNG

 • Bạn có thể chỉnh nút Bật đồng bộ tồn kho hàng loạt bằng cách nhấn vào ô trước danh sách sản phẩm kho và chọn Bật đồng bộ tồn kho (số lượng sản phẩm được chọn) ở dưới ô tìm kiếm sản phẩm trong kho. 
 • Công thức: Tồn kho có thể bán = Tồn kho hiện có – Đang xử lý – Tồn kho dự phòng 
 • Số tồn kho của các sản phẩm trên sàn được cập nhật bằng với số tồn kho có thể bán. 

TH2: Ở giao diện chi tiết sản phẩm trong kho, bạn có thể thực hiện tương tự và có thể xem được danh sách các liên kết với sản phẩm trong kho.

Bước 1: Đăng nhập vào PowerSell tại đây.

Bước 2: Nhấn vào mục Tồn kho và chọn Đồng bộ tồn kho. Sau đó, chọn mục Đang tắt đồng bộ.

Bước 3: Nhấn 2 lần vào tên sản phẩm trong kho, ở giao diện chi tiết sản phẩm kho và thực hiện:

Nhập số tồn kho thực tế mới  ở cột Tồn kho (hiện có) và nhấn nút Lưu 

Nếu bạn muốn giữ lại 1 số lượng sản phẩm phòng khi hết hàng đột xuất thì thực hiện tiếp bước nhập số tồn kho ở cột Tồn kho dự kho, nhấn nút Lưu.

Cuối cùng, bạn bật nút Đồng bộ tồn kho. Lúc này nút sẽ chuyển từ màu xám sang màu xanh và nhấn nút Xác nhận để hoàn tất thao tác bật đồng bộ tồn kho.

QUAN TRỌNG

 • Tồn kho dự phòng: chỉ hoạt động nếu sản phẩm trong kho có bật Đồng bộ tồn kho.
 • Khi sản phẩm trong kho đang tắt Đồng bộ tồn kho, nếu có đơn hàng phát sinh thì chỉ thay đổi số tồn kho của sản phẩm phát sinh đơn và của sản phẩm trong kho mà không làm thay đổi số tồn kho của các sản phẩm liên kết còn lại.
 • Tồn kho có thể bán là số âm được giải thích khi một sản phẩm trên sàn có 2 hoặc 3 khách hàng đặt hàng, tuy nhiên tồn kho lúc này chỉ là 1 thì tồn kho hiện có (-1). Sau khi đồng bộ về phần mềm số lượng tồn kho hiện có là (-2). Đây là lý do tại sao bạn cần thiết lập tồn kho dự phòng để tránh tình trạng sản phẩm khách đặt hàng đã hết mà chưa kịp nhập số lượng tồn kho lên trên sàn.

– Khi sản phẩm trong kho đang bật Đồng bộ tồn kho, nhà bán hàng không thể chỉnh sửa tồn kho của các sản phẩm liên kết được. Ngược lại, khi tắt Đồng bộ tồn kho thì nhà bán hàng có thể thực hiện điều này.

Lịch sử thay đổi tồn kho 1 sản phẩm

Lịch sử thay đổi tồn kho liệt kê tất cả các thay đổi ảnh hưởng đến số tồn kho của sản phẩm trong kho. Để xem được lịch sử thay đổi tồn kho, bạn thực tiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào PowerSell tại đây.

Bước 2: Nhấp vào mục Tồn kho và chọn Kho hàng. Tiếp theo, nhấn 2 lần vào tên sản phẩm và chọn Lịch sử thay đổi tồn kho.

– Lịch sử tồn kho bao gồm các cột: Ngày, Hành động, Tồn kho hiện có, Đang xử lý, Tồn kho dự phòng, Tồn kho có thể bán, Người tạo. Mọi hành động làm thay đổi đến số lượng tồn kho đều sẽ tạo ra 1 bản ghi nhật ký trong danh sách lịch sử.

– Người tạo: có thể là tên của tài khoản hoặc hệ thống. Nếu thao tác do hệ thống thực thi, thì hiện PowerSell.

– Danh sách lịch sử hiển thị phân trang và hiển thị các thay đổi trong 30 ngày gần đây.

Tham khảo thêm ví dụ với các trường hợp cụ thể bên dưới: 

Trường hợp
Giải thích
Thay đổi tồn kho

Khi có phát sinh 1 đơn hàng mới  (Chờ xử lý)

Kênh bán hàng trực tiếp sẽ bị trừ xuống 4, hệ thống sẽ đồng bộ đơn hàng mới và sẽ trừ tồn kho ở sản phẩm kho là 4 và sau đó cập nhật ngược lại lên các sàn còn lại để điều chỉnh tồn kho là 4

Tồn kho hiện có :5

Đang xử lý: 1

Dự phòng: 0

Có thể bán: 4

Khi có phát sinh 1 đơn hàng mới bị hủy 

Đang xử lý (tồn kho) sẽ trở về là 0 và tồn kho ở các sàn liên kết sẽ điều chỉnh về là 5

Tồn kho hiện có :5

Đang xử lý: 0

Dự phòng: 0

Có thể bán: 5

Khi bạn chỉnh lại số Tồn kho hiện có về 10

Đang xử lý ( tồn kho) sẽ bị cập nhật lại về 0 và ( không quan tâm đến các đơn hàng đang xử lý).Đồng thời trong lịch sử sẽ lưu lại thời điểm chỉnh sửa tồn kho thành thời điểm mới khi so sánh với các đơn hàng được phát sinh.  

Tồn kho dự phòng giữ nguyên.

Tồn kho hiện có:10

Đang xử lý: 0

Dự phòng: 0

Có thể bán: 10

Khi bạn chỉnh sửa tồn kho dự phòng về 1

Tồn kho dự phòng chỉ áp dụng nếu sản phẩm có bật Đồng bộ tồn kho

Nếu bật Đồng bộ tồn kho:

Tồn kho có thể  bán = Tồn kho hiện có – Đang xử lý – Dự phòng.

Nếu Tắt Đồng bộ tồn kho:Tồn kho có thể bán không được cập nhật lên các sản phẩm đã liên kết.

Tồn kho hiện có:10

Đang xử lý: 0

Dự phòng: 1

Có thể bán: 9

Bạn cần thêm trợ giúp? 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ (028) 777 16 888 hoặc email support@powersell.com để được tư vấn và hỗ trợ.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
SIGN UP FOR FREE
đăng ký miễn phí
Xem tất cả các gói
 • English
 • Tiếng Việt
 • ภาษาไทย
 • +84 28 777 16 888
  support@powersell.com
  SIGN UP FOR FREE
  đăng ký miễn phí
  Xem tất cả các gói
 • English
 • Tiếng Việt
 • ภาษาไทย
 • +84 28 777 16 888
  support@powersell.com