+84 28 777 16 888
+62 815 8659 2696
+63 2 83531420
+84 28 777 16 888
support@powersell.com
support@powersell.com
cs@powersell.id
support@powersell.com
ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ
SIGN UP FOR FREE

Mừng tuổi Lazada
Bán hàng thả ga

Mừng siêu sinh nhật Lazada, PowerSell khuyến mãi lên tới 30%, giúp nhà bán hàng có thể “xử lý đơn hàng bùng nổ – quản lý gian hàng thông minh”

nhận ngay ưu đãi

Mừng tuổi Lazada – Bán hàng thả ga

Mừng siêu sinh nhật Lazada, PowerSell khuyến mãi lên tới 30%, giúp nhà bán hàng có thể “xử lý đơn hàng bùng nổ – quản lý cửa hàng thông minh”

nhận ngay ưu đãi

Mừng tuổi Lazada
Bán hàng thả ga

Mừng siêu sinh nhật Lazada, PowerSell giảm giá lên tới 30%, giúp nhà bán hàng có thể “xử lý đơn hàng bùng nổ – quản lý cửa hàng thông minh”

nhận ngay ưu đãi

KHUYẾN MÃI NÀO CHO BẠN?

Mở khóa “Vận hành thông minh”
chỉ với 119.000 VND/ 1 tháng*

Bạn có đa dạng danh mục sản phẩm cần quản lý đa sàn, đây là cơ hội để PowerSell giúp bạn cập nhật tồn kho, giá khuyến mãi đồng loạt một cách tiết kiệm và hiệu quả!

*Giá trung bình 1 tháng đã áp dụng khuyến mãi cho gói Vận hành thông minh đăng ký sử dụng 3 tháng.

áp dụng ngay sale20

Mở khóa “Vận hành thông minh”
chỉ với 119.000 VND/ 1 tháng*

Bạn có đa dạng danh mục sản phẩm cần quản lý đa sàn, đây là cơ hội để PowerSell giúp bạn cập nhật tồn kho, giá khuyến mãi đồng loạt một cách tiết kiệm và hiệu quả!

*Giá trung bình 1 tháng đã áp dụng khuyến mãi cho gói Vận hành thông minh đăng ký sử dụng 3 tháng.

áp dụng ngay sale20
Mở khóa “Vận hành thông minh”
chỉ với 119.000 VND/ 1 tháng*

Bạn có đa dạng danh mục sản phẩm cần quản lý đa sàn, đây là cơ hội để PowerSell giúp bạn cập nhật tồn kho, giá khuyến mãi đồng loạt một cách tiết kiệm và hiệu quả!

*Giá trung bình 1 tháng đã áp dụng khuyến mãi cho gói Vận hành thông minh đăng ký sử dụng 3 tháng.

áp dụng ngay sale20

 Mở khóa các gói 
“Đột phá kinh doanh” hoặc ” Doanh nghiệp”
chỉ từ 244.000 VND/ 1 tháng**

Bạn đang phải vật lộn với lượng lớn đơn hàng cần xử lý, cũng như quản lý và chia việc cho nhân viên ngay trên cùng một phần mềm, SALE30 sinh ra dành cho bạn.

**Giá trung bình 1 tháng đã áp dụng khuyến mãi cho gói Đột phá kinh doanh đăng ký sử dụng 3 tháng.

áp dụng ngay sale30

 Mở khóa các gói 
“Đột phá kinh doanh” hoặc “Doanh nghiệp”
chỉ từ 244.000 VND/ 1 tháng**

Bạn đang phải vật lộn với lượng lớn đơn hàng cần xử lý, cũng như quản lý và chia việc cho nhân viên ngay trên cùng một phần mềm, SALE30 sinh ra dành cho bạn.

**Giá trung bình 1 tháng đã áp dụng khuyến mãi cho gói Đột phá kinh doanh đăng ký sử dụng 3 tháng.

áp dụng ngay sale30
 Mở khóa các gói “Đột phá kinh doanh” hoặc “Doanh nghiệp”
chỉ từ 244.000 VND/ 1 tháng**

Bạn đang phải vật lộn với lượng lớn đơn hàng cần xử lý, cũng như quản lý và chia việc cho nhân viên ngay trên cùng một phần mềm, SALE30 sinh ra dành cho bạn.

**Giá trung bình 1 tháng đã áp dụng khuyến mãi cho gói Đột phá kinh doanh đăng ký sử dụng 3 tháng.

áp dụng ngay sale30

ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC GÓI

Nhà bán hàng hoàn toàn có thể mua thêm tính năng lẻ hoặc mua gói thiết kế sẵn bên dưới thật tiết kiệm và nhanh chóng.

SALE 20%

Quản lý đơn hàng

Quản lý hàng bán

Xem sản phẩm đăng bán
Chỉnh giá, chỉnh tồn kho

Quản lý tồn kho

Tạo mới, cập nhật sản phẩm kho
Đồng bộ tồn kho

Quản lý đơn hàng

Xem danh sách đơn hàng
Xử lý đơn hàng
Đối soát hàng hoàn
Đối soát thanh toán

Quản lý nhân viên

Phân quyền nhân viên

SALE 20%

Vận Hành Thông Minh

Quản lý đơn hàng

Không giới hạn

200 SKUs


Quản lý đơn hàng

Không giới hạn

800 sản phẩm bật đồng bộ


Quản lý đơn hàng

Không giới hạn

100 đơn hàng

100 đơn hàng

100 đơn hàng


Quản lý đơn hàng

1 nhân viên

149.000 VNĐ

119.000 VNĐ

trên tháng

(Đăng ký 3 tháng trở lên)

MUA NGAY

SALE 30%

Đột Phá Kinh Doanh

Quản lý đơn hàng

Không giới hạn

200 SKUs


Quản lý đơn hàng

Không giới hạn

800 sản phẩm bật đồng bộ


Quản lý đơn hàng

Không giới hạn

1000 đơn hàng

1000 đơn hàng

1000 đơn hàng


Quản lý đơn hàng

2 nhân viên

349.000 VNĐ

244.000 VNĐ

trên tháng

(Đăng ký 3 tháng trở lên)

MUA NGAY

SALE 30%

Doanh Nghiệp

Quản lý đơn hàng

Không giới hạn

500 SKUs


Quản lý đơn hàng

Không giới hạn

2000 sản phẩm bật đồng bộ


Quản lý đơn hàng

Không giới hạn

1000 đơn hàng

1000 đơn hàng

1000 đơn hàng


Quản lý đơn hàng

3 nhân viên

549.000 VNĐ

384.000 VNĐ

trên tháng

(Đăng ký 3 tháng trở lên)

MUA NGAY

ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC GÓI

Nhà bán hàng hoàn toàn có thể mua thêm tính năng lẻ hoặc mua gói thiết kế sẵn bên dưới thật tiết kiệm và nhanh chóng.

SALE 20%

Vận Hành
Thông Minh


Quản lý hàng bán

Xem sản phẩm đăng bán:
Không giới hạn

Chỉnh giá, chỉnh tồn kho200 SKUs


Quản lý tồn kho

Tạo mới, cập nhật sản phẩm kho:
Không giới hạn

Đồng bộ tồn kho
800 sản phẩm bật đồng bộ


Quản lý đơn hàng

Xem danh sách
đơn hàng:
Không giới hạn

Xử lý đơn hàng:
100 đơn hàng

Đối soát hàng hoàn
100 đơn hàng

Đối soát thanh toán:
100 đơn hàng


Quản lý nhân viên

Phân quyền nhân viên: 1 nhân viên

149.000VNĐ

149.000VNĐ

trên tháng

(Đăng ký 3 tháng trở lên)

MUA NGAY

SALE 30%

Đột Phá
Kinh Doanh


Quản lý hàng bán

Xem sản phẩm đăng bán:
Không giới hạn

Chỉnh giá, chỉnh tồn kho200 SKUs


Quản lý tồn kho

Tạo mới, cập nhật sản phẩm kho:
Không giới hạn

Đồng bộ tồn kho
800 sản phẩm bật đồng bộ


Quản lý đơn hàng

Xem danh sách
đơn hàng:
Không giới hạn

Xử lý đơn hàng:
1000 đơn hàng

Đối soát hàng hoàn
100 đơn hàng

Đối soát thanh toán
1000 đơn hàng


Quản lý nhân viên

Phân quyền nhân viên: 2 nhân viên

349.000VNĐ

244.000VNĐ

trên tháng

(Đăng ký 3 tháng trở lên)

MUA NGAY

SALE 30%

Doanh Nghiệp


Quản lý hàng bán

Xem sản phẩm đăng bán:
Không giới hạn

Chỉnh giá, chỉnh tồn kho: 500 SKUs


Quản lý tồn kho

Tạo mới, cập nhật sản phẩm kho:
Không giới hạn

Đồng bộ tồn kho
2000 sản phẩm bật đồng bộ


Quản lý đơn hàng

Xem danh sách
đơn hàng:
Không giới hạn

Xử lý đơn hàng:
1000 đơn hàng

Đối soát hàng hoàn
100 đơn hàng

Đối soát thanh toán
1000 đơn hàng


Quản lý nhân viên

Phân quyền nhân viên: 3 nhân viên

549.000VNĐ

384.000VNĐ

trên tháng

(Đăng ký 3 tháng trở lên)

MUA NGAY

ÁP DỤNG CHO
TẤT CẢ CÁC GÓI

Nhà bán hàng hoàn toàn có thể mua thêm tính năng lẻ hoặc mua gói thiết kế sẵn bên dưới thật tiết kiệm và nhanh chóng.

SALE 20%

Vận Hành Thông Minh


Quản lý hàng bán

Xem sản phẩm đăng bán: Không giới hạn

Chỉnh giá, chỉnh tồn kho:
200 SKUs


Quản lý tồn kho

Tạo mới, cập nhật sản phẩm khoKhông giới hạn

Đồng bộ tồn kho
800 sản phẩm bật đồng bộ


Quản lý đơn hàng

Xem danh sách đơn hàng: Không giới hạn

Xử lý đơn hàng:
100 đơn hàng

Đối soát hàng hoàn
100 đơn hàng

Đối soát thanh toán:
100 đơn hàng


Quản lý nhân viên

Phân quyền nhân viên:
1 nhân viên

149.000 VNĐ

119.000 VNĐ

trên tháng

(Đăng ký 3 tháng trở lên)

MUA NGAY

SALE 30%

Đột Phá Kinh Doanh


Quản lý hàng bán

Xem sản phẩm đăng bán: Không giới hạn

Chỉnh giá, chỉnh tồn kho:
200 SKUs


Quản lý tồn kho

Tạo mới, cập nhật sản phẩm khoKhông giới hạn

Đồng bộ tồn kho
800 sản phẩm bật đồng bộ


Quản lý đơn hàng

Xem danh sách đơn hàng: Không giới hạn

Xử lý đơn hàng:
1000 đơn hàng

Đối soát hàng hoàn
100 đơn hàng

Đối soát thanh toán
1000 đơn hàng


Quản lý nhân viên

Phân quyền nhân viên:
2
nhân viên

349.000 VNĐ

244.000 VNĐ

trên tháng

(Đăng ký 3 tháng trở lên)

MUA NGAY

SALE 30%

Doanh Nghiệp


Quản lý hàng bán

Xem sản phẩm đăng bán: Không giới hạn

Chỉnh giá, chỉnh tồn kho:
500 SKUs


Quản lý tồn kho

Tạo mới, cập nhật sản phẩm khoKhông giới hạn

Đồng bộ tồn kho
2000 sản phẩm bật đồng bộ


Quản lý đơn hàng

Xem danh sách đơn hàng: Không giới hạn

Xử lý đơn hàng:
1000 đơn hàng

Đối soát hàng hoàn
100 đơn hàng

Đối soát thanh toán
1000 đơn hàng


Quản lý nhân viên

Phân quyền nhân viên:
3
nhân viên

549.000 VNĐ

384.000 VNĐ

trên tháng

(Đăng ký 3 tháng trở lên)

MUA NGAY

Lưu ý:

Khuyến mãi có hiệu lực từ ngày 04/03/2020 đến hết ngày 31/03/2020.

  • SALE20 áp dụng cho hóa đơn trên 400.000 VND.
  • SALE30 áp dụng cho hóa đơn trên 700.000 VND.

BẠN CẦN THÊM THÔNG TIN?

Hãy liên hệ với PowerSell, chúng tôi sẽ tư vấn gói phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.
Hotline: 028 777 16 888

LIÊN HỆ NGAY

BẠN CẦN THÊM THÔNG TIN?

Hãy liên hệ với PowerSell, chúng tôi sẽ tư vấn gói phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Hotline: 028 777 16 888

LIÊN HỆ NGAY

Quẩy sinh nhật Lazada tung nóc
Bóc quà PowerSell!

Quẩy sinh nhật Lazada tung nóc
Bóc quà PowerSell!

Quẩy sinh nhật Lazada tung nóc – Bóc quà PowerSell!

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
SIGN UP FOR FREE
đăng ký miễn phí
  • English
  • Tiếng Việt
  • +84 28 777 16 888
    support@powersell.com