support@powersell.com
support@powersell.com
support@powersell.com
Fanpage
Fanpage
แฟนเพจ
ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ
free sign up

Nắm bắt bí quyết lập kỷ lục doanh số mới 10.10 & 11.11 cùng PowerSell

Khám phá ngay ưu đãi độc quyền tháng 10 này!

Xem ưu đãi ngay
Khuyen mai PowerSell thang 10
Khuyen mai PowerSell thang 10

Nắm bắt bí quyết lập kỷ lục doanh số mới

10.10 & 11.11 cùng PowerSell

Khám phá ngay ưu đãi độc quyền tháng 10 này!

Xem ưu đãi ngay
Khuyen mai PowerSell thang 10

Nắm bắt bí quyết

lập kỷ lục doanh số mới

10.10 & 11.11

cùng PowerSell

Khám phá ngay ưu đãi độc quyền tháng 10 này!

Xem ưu đãi ngay

Đẩy mạnh doanh thu đa kênh ngay hôm nay!

Sử dụng miễn phí, đầu tư để tăng tốc kinh doanh và nâng cấp theo nhu cầu phát triển

PHỔ BIẾN NHẤT

Khởi Động

Dành cho người mới bắt đầu kinh doanh đa kênh

/tháng

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Kết nối 2 shop

Đồng bộ 200 đơn hàng

Quản lý 500 sản phẩm

Tính năng nổi bật:

Quản lý Chat & Kênh mạng xã hội

 Báo cáo tổng quan

Quản lý tồn kho

Tính năng quản lý đa sàn

Tính năng tự động thông minh

 PowerPaint

 
 

PHỔ BIẾN NHẤT

Kinh Doanh

Dành cho nhà bán hàng đa kênh vừa và lớn muốn tối đa tăng trưởng doanh thu

399.000đ

/tháng

DÙNG THỬ 7 NGÀY MIỄN PHÍ

Kết nối 5 shop

Đồng bộ 5000 đơn hàng

Quản lý 3000 sản phẩm

Gói Khởi động bổ sung:

Đồng bộ tồn kho

Danh sách phiếu lấy hàng

 Xử lý đơn hàng loạt

Phân quyền 5 tài khoản nhân viên

Phân tích doanh thu

Phân tích biến động

Tích hợp Kênh người bán

PowerReply – Tin nhắn chào mừng tự động

 
 

PHỔ BIẾN NHẤT

Doanh Nghiệp

Dành cho doanh nghiệp lớn muốn tăng trưởng tối đa theo nhu cầu

Liên hệ

/tháng

Yêu cầu demo

Tuỳ chỉnh số shop

Tuỳ chỉnh số lượng đơn hàng

Tuỳ chỉnh số lượng sản phẩm

Gói Kinh doanh bổ sung:

Tuỳ chỉnh tất cả các hạn mức

(*) Sắp ra mắt: Phân tích hiệu quả kinh doanh

(*) Sắp ra mắt: Tin nhắn thông báo trạng thái đơn hàng

 
 

* Tính năng Phân tích doanh thu và Phân tích biến động đang được phát triển thêm và sẽ được cập nhật trở lại vào hệ thống trong thời gian sớm nhất

PHỔ BIẾN NHẤT

Starter

For fresh sellers beginning the multi-channel management

/month

Sign up Free

2 shops

200 orders per month

500 product listings

Other features:

Centralized dashboard

Stock management

Multi-channel management feature

Smart automation features

MOST POPULAR

Business

For businesses who are looking to fast track multi-channel growth 

494.000đ

/month

Free 14 days trial

5 shops

5000 orders per month

3000 product listings

Starter plus:

Bulk stock synchronization

Bulk order processing

Staff management

Advanced revenue analytics

PHỔ BIẾN NHẤT

Enterprise

For established businesses who are looking to drive sustainable growth with deep market insights

Let’s talk

/tháng

Get demo 1-1

Customized

Customized

Customized

Business plus:

Customized limitation of all features

Advanced Performance analysis

Advanced Product analysis

Đẩy mạnh doanh thu đa kênh ngay hôm nay!

Sử dụng miễn phí, đầu tư để tăng tốc kinh doanh và nâng cấp theo nhu cầu phát triển

PHỔ BIẾN NHẤT

Khởi Động

Dành cho người mới bắt đầu kinh doanh đa kênh

/tháng

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Kết nối 2 shop

Đồng bộ 200 đơn hàng

Quản lý 500 sản phẩm

Tính năng nổi bật:

Quản lý Chat & Kênh mạng xã hội

 Báo cáo tổng quan

Quản lý tồn kho

Tính năng quản lý đa sàn

Tính năng tự động thông minh

PowerPaint

 
 

PHỔ BIẾN NHẤT

Kinh doanh

Dành cho nhà bán hàng đa kênh vừa và lớn muốn tối đa tăng trưởng doanh thu

399.000đ

/tháng

DÙNG THỬ 7 NGÀY

Kết nối 5 shop

Đồng bộ 5000 đơn hàng

Quản lý 3000 sản phẩm

Gói Khởi Động bổ sung:

Đồng bộ tồn kho

Danh sách phiếu lấy hàng

Xử lý đơn hàng loạt

Phân quyền 5 tài khoản nhân viên

Phân tích doanh thu nâng cao

 Phân tích biến động

Tích hợp Kênh người bán

 PowerReply – Tin nhắn chào mừng tự động

 
 

PHỔ BIẾN NHẤT

Doanh nghiệp

Dành cho doanh nghiệp lớn muốn tăng trưởng tối đa theo nhu cầu

Liên hệ

/tháng

Yêu cầu Demo

Tuỳ chỉnh số shop

Tuỳ chỉnh số lượng đơn hàng

Tuỳ chỉnh số lượng sản phẩm

Gói Kinh doanh bổ sung:

Tuỳ chỉnh tất cả các hạn mức

 (*)Sắp ra mắt: Phân tích hiệu quả kinh doanh

(*)Sắp ra mắt: Tin nhắn thông báo trạng thái đơn hàng

 
 

PHỔ BIẾN NHẤT

Starter

For fresh sellers beginning the multi-channel management

/month

Sign up Free

2 shops

200 orders per month

500 product listings

Other features:

Centralized dashboard

Stock management

Multi-channel management feature

Smart automation features

MOST POPULAR

Business

For businesses who are looking to fast track multi-channel growth 

494.000đ

/month

Free 14 days trial

5 shops

5000 orders per month

3000 product listings

Starter plus:

Bulk stock synchronization

Bulk order processing

Staff management

Advanced revenue analytics

PHỔ BIẾN NHẤT

Enterprise

For established businesses who are looking to drive sustainable growth with deep market insights

Let’s talk

/tháng

Get demo 1-1

Customized

Customized

Customized

Business plus:

Customized limitation of all features

Advanced Performance analysis

Advanced Product analysis

Đẩy mạnh doanh thu đa kênh ngay hôm nay!

Sử dụng miễn phí, đầu tư để tăng tốc kinh doanh và nâng cấp theo nhu cầu phát triển

Khởi Động

Dành cho người mới bắt đầu kinh doanh đa kênh

/tháng

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Kết nối 2 shop

 Đồng bộ 200 đơn hàng

 Quản lý 500 sản phẩm

Tính năng nổi bật:

Quản lý Chat & Kênh mạng xã hội

Báo cáo tổng quan

Quản lý tồn kho

Tính năng quản lý đa sàn

Tính năng tự động thông minh

PowerPaint

PHỔ BIẾN NHẤT

Kinh Doanh

Dành cho nhà bán hàng đa kênh vừa và lớn muốn tối đa tăng trưởng doanh thu

399.000đ

/tháng

DÙNG THỬ 7 NGÀY MIỄN PHÍ

Kết nối 5 shop

Đồng bộ 5000 đơn hàng

Quản lý 3000 sản phẩm

Gói Khởi Động bổ sung:

Đồng bộ tồn kho

Xử lý đơn hàng loạt

Phân quyền 5 tài khoản nhân viên

Phân tích doanh thu nâng cao

 Phân tích biến động

 Tích hợp Kênh người bán

 PowerReply – Tin nhắn chào mừng tự động

 
 

Doanh Nghiệp

Dành cho doanh nghiệp lớn muốn tăng trưởng tối đa theo nhu cầu

Liên hệ

Yêu cầu Demo

Tuỳ chỉnh số shop

Tuỳ chỉnh số lượng đơn hàng

Tuỳ chỉnh số lượng sản phẩm

Gói Kinh doanh bổ sung:

Tuỳ chỉnh tất cả các hạn mức

(*)Sắp ra mắt: Phân tích hiệu quả kinh doanh

(*)Sắp ra mắt: Tin nhắn thông báo trạng thái đơn hàng

MOST POPULAR

Business

For businesses who are looking to fast track multi-channel growth

494.000đ

/month

Free 14 days trial

5 shops

5000 orders per month

3000 product listings

Starter plus:

Bulk stock synchronization

Bulk order processing

Staff management

Advanced revenue analytics

Chọn gói theo khả năng tăng trưởng

Đột phá doanh thu đa kênh với những tính năng nâng cao từ PowerSell

Tính năng nổi bật 
Khởi Động
Kinh Doanh
Doanh Nghiệp

Số gian hàng kết nối

2

5

Tuỳ chỉnh

Lượng đơn hàng đồng bộ/tháng

200

5000

Tuỳ chỉnh

Lượng sản phẩm đăng bán

500

3000

Tuỳ chỉnh

Quản lý Chat & Kênh mạng xã hội

Kết nối tin nhắn đa nền tảng (TMĐT, Mạng xã hội)

Tuỳ chỉnh

Kết nối đa sàn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Tích hợp Kênh người bán

PowerReply

Quản lý tài khoản nhân viên

5

Tuỳ chỉnh

Báo cáo tổng quan

Tinh nhắn thông báo trạng thái đơn hàng(*)

Tạo đơn hàng trên tin nhắn MXH(*)

Tạo hồ sơ khách hàng(*)

Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm hàng loạt

Dự báo tồn kho

Đăng 1 sản phẩm lên đa sàn cùng lúc

Đăng nhiều sản phẩm lên đa sàn cùng lúc(*)

PowerPaint (Trang trí ảnh sản phẩm hàng loạt)

20

500

Tuỳ chỉnh

Quản lý tồn kho

Đồng bộ tồn kho

100

Tuỳ chỉnh

Cập nhật tồn kho đồng loạt

Quản lý tồn kho hàng loạt

Quản lý đơn hàng

Đồng bộ đơn hàng đa sàn

Danh sách Phiếu lấy hàng

Xử lý đơn hàng loạt

In hóa đơn hàng loạt

In vận đơn hàng loạt

Đối soát hàng hoàn

Đối soát thanh toán

Phân tích nâng cao & dự báo

Phân tích doanh thu

Phân tích biến động

Phân tích hiệu quả kinh doanh(*)

Xuất dữ liệu phân tích(*)

(*) Tính năng mới sắp ra mắt

Chọn gói theo khả năng tăng trưởng

Đột phá doanh thu đa kênh với những tính năng nâng cao từ PowerSell
Tính năng nổi bật 
Khởi Động
Kinh Doanh
Doanh Nghiệp

Số gian hàng kết nối

2

5

Tuỳ chỉnh

Lượng đơn hàng đồng bộ/tháng

200

5000

Tuỳ chỉnh

Lượng sản phẩm đăng bán

500

3000

Tuỳ chỉnh

Quản lý Chat & Kênh mạng xã hội

Kết nối tin nhắn đa nền tảng (TMĐT, Mạng xã hội)

Tuỳ chỉnh

Kết nối đa sàn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Tích hợp Kênh người bán

PowerReply

Quản lý tài khoản nhân viên

5

Tuỳ chỉnh

Báo cáo tổng quan

Tinh nhắn thông báo trạng thái đơn hàng(*)

Tạo đơn hàng trên tin nhắn MXH(*)

Tạo hồ sơ khách hàng(*)

Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm hàng loạt

Dự báo tồn kho

Đăng 1 sản phẩm lên đa sàn cùng lúc

Đăng nhiều sản phẩm lên đa sàn cùng lúc(*)

PowerPaint 

20

500

Tuỳ chỉnh

Quản lý đơn hàng

Đồng bộ đơn hàng đa sàn

Danh sách Phiếu lấy hàng

Xử lý đơn hàng loạt

In hóa đơn hàng loạt

In vận đơn hàng loạt

Đối soát hàng hoàn

Đối soát thanh toán

Quản lý tồn kho

Đồng bộ tồn kho

100

Tuỳ chỉnh

Cập nhật tồn kho đồng loạt

Quản lý tồn kho hàng loạt

Phân tích nâng cao & dự báo

Phân tích doanh thu

Phân tích biến động

Phân tích hiệu quả kinh doanh(*)

Xuất dữ liệu phân tích(*)

(*) Tính năng mới sắp ra mắt

Chọn gói theo khả năng tăng trưởng

Đột phá doanh thu đa kênh với những tính năng nâng cao từ PowerSell

Tính năng nổi bật

Khởi động

Kinh doanh

Doanh nghiệp

Số gian hàng kết nối

2

5

Tuỳ chỉnh

Lượng đơn hàng đồng bộ/tháng

200

5000

Tuỳ chỉnh

Lượng sản phẩm đăng bán

500

3000

Tuỳ chỉnh

Quản lý Chat & Kênh mạng xã hội

Kết nối tin nhắn đa nền tảng (TMĐT, Mạng xã hội)

Tuỳ chỉnh

Kết nối đa sàn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Tích hợp Kênh người bán

PowerReply

Quản lý tài khoản nhân viên

5

Tuỳ chỉnh

Báo cáo tổng quan

Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm hàng loạt

Dự báo tồn kho

PowerPaint (Trang trí ảnh sản phẩm hàng loạt)

20

500

Tuỳ chỉnh

Quản lý tồn kho

Đồng bộ tồn kho

100

Tuỳ chỉnh

Cập nhật tồn kho đồng loạt

Quản lý tồn kho hàng loạt

Quản lý đơn hàng

Đồng bộ đơn hàng đa sàn

Danh sách Phiếu lấy hàng