Việc mở từng gian hàng trên từng sàn để xử lý và đóng gói đơn hàng tiêu tốn rất nhiều thời gian của nhà bán hàng nhưng vẫn không đảm bảo được sự chính xác. Đơn hàng bị sót, quá thời gian đóng hàng,… là chuyện rất dễ xảy ra. Nắm bắt được điều này, PowerSell giúp nhà bán hàng tích hợp đơn hàng đa sàn vào cùng 1 giao diện, chuyển trạng thái và in đơn dễ dàng. Để xử lý đơn hàng trong PowerSell, nhà bán hàng vui lòng Đăng nhập PowerSell -> Quản lý đơn hàng -> Chờ xử lý

Nhà bán hàng có thể xử lý hàng loạt tất cả đơn hàng (1) hoặc theo từng đơn hàng trong PowerSell (2)

(1) Xử lý hàng loạt đơn hàng:

 • Bước 1: Lấy hàng trong kho sử dụng In phiếu lấy hàng hàng loạt

Điều này giúp nhà bán hàng không phải ra vào kho quá nhiều lần, dẫn đến sai sót đơn hàng.

   • Để in phiếu lấy hàng, bấm In phiếu lấy hàng -> In
   • Lấy hàng trong kho theo phiếu lấy hàng

Tip: Dễ dàng tìm thấy hàng trong kho khi cấu hình vị trí kho hàng

 • Bước 2: Gói hàng theo từng đơn
 • Bước 3: Đổi trạng thái Sẵn sàng giao hàng loạt

Bấm Đổi trạng thái -> Chuyển sang “Sẵn sàng giao”

Chú ý: Đối với đơn hàng Shopee, mặc định trạng thái đơn vị vận chuyển sẽ đến lấy hàng. Nếu nhà bán hàng muốn thay đổi trạng thái, nhà bán hàng vui lòng đăng nhập gian hàng trên Shopee để xử lý.

 • Bước 4: In mã vận đơn hàng loạt

 • Bước 5: Dãn mã vận đơn vào từng đơn hàng
 • Bước 6: Chờ nhà vận chuyển đến lấy hàng hoặc gửi hàng ra điểm thu nhận

(2) Xử lý từng đơn hàng
Nhà bán hàng có thể xử lý như trên nhưng theo từng đơn hàng đã tích hợp trong PowerSell

CTA: XỬ LÝ ĐƠN HÀNG NGAY

Giải thích thuật ngữ sử dụng trong PowerSell:

 • Tất cả đơn hàng: Thông tin đơn hàng từ tất cả các gian hàng Lazada, Shopee, Sendo,… mà nhà bán hàng đã kết nối vào PowerSell
 • Chờ xử lý: Đơn hàng mới phát sinh trên sàn và chưa được xử lý
 • Chờ lấy hàng: Đơn hàng đã chuyển trạng thái Sẵn sàng giao, chờ nhà vận chuyển đến lấy hoặc sẵn sàng gửi ra điểm thu nhận
 • Đang vận chuyển: Đơn hàng đã được nhà vận chuyển xử lý và đang chuyển đến tay khách hàng

Ngoài ra, PowerSell còn giúp nhà bán hàng quản lý tất cả thông tin về đơn hàng bao gồm:

 • Thông tin đơn hàng: Ngày tạo, Món hàng, Giá trị đơn hàng, Trạng thái đơn hàng, và Voucher sử dụng
 • Thông tin khách hàng: Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ, và Phân loại khách hàng

Nhà bán hàng hoàn toàn có thể lưu các thông tin đơn hàng đa sàn phục vụ mục đích marketing và chăm sóc khách hàng bằng việc Xuất dữ liệu đơn hàng từ PowerSell

Mọi yêu cùa hỗ trợ xin vui lòng liện hệ qua email: support@powersell.com