Để kết nối gian hàng Shopee, nhà bán hàng làm các bước sau:

  • Bước 1: Đăng nhập vào PowerSell
  • Bước 2: Ở phía góc tay trái màn hình có biểu tượng dấu cộng, chọn “Tạo mới gian hàng”, được giao diện như hình

  • Bước 3: Click vào biểu tượng Shopee, được giao diện như hình

  • Bước 4: Click vào liên kết Shopee
  • Bước 5: Đăng nhập thông tin tài khoản gian hàng
  • Bước 6: Chọn “Yes” để cho phép Datamart Solutions sử dụng dữ liệu của shop để vận hành
  • Bước 7: Đặt tên cho gian hàng trên Powersell để hoàn tất việc kết nối gian hàng
  • Bước 8: Kết nối gian hàng Shopee thành công

Chúc nhà bán hàng quản lý và phát triển gian hàng Shopee hiệu quả cùng Powersell!

Mọi vấn đề, thắc mắc, vui lòng liên hệ qua email: support@powersell.com