Để kết nối gian hàng Lazada, nhà bán hàng làm các bước sau:

  • Bước 1: Đăng nhập vào PowerSell
  • Bước 2: Ở phía góc tay trái màn hình có biểu tượng dấu cộng, chọn “”Tạo mới gian hàng””, được giao diện như hình

  • Bước 3: Click vào biểu tượng Lazada, được giao diện như hình

  • Bước 4: Click vào “”Liên kết Lazada””
  • Bước 5: Đăng nhập thông tin tài khoản gian hàng và nhấn “”kết nối gian hàng””
  • Bước 6: Đặt tên cho gian hàng trên Powersell để hoàn tất việc kết nối gian hàng
  • Bước 7: Kết nối gian hàng Lazada thành công!

Chúc nhà bán hàng quản lý và phát triển gian hàng Lazada hiệu quả cùng Powersell!

Mọi vấn đề, thắc mắc, vui lòng liên hệ qua email: support@powersell.com