Công cụ Đồng bộ tồn kho sẽ giúp nhà bán hàng quản lý tồn kho trên tất cả các gian hàng và sàn thương mại điện tử nhanh chóng, hiệu quả hơn.

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản PowerSell tại app.powersell.com
  • Bước 2: Tạo PowerSKU. Xem bài viết hướng dẫn tạo PowerSKU.
  • Bước 3: Chọn Ứng dụng => Đồng bộ tồn kho
    ss1

Nhà bán hàng sẽ thấy màn hình Đồng bộ tồn kho hiển thị thông tin các PowerSKU nhà bán hàng vừa tạo. Chọn các trường thông tin bạn muốn xem. ss2

  • Bước 4: Bạn có thể đồng bộ tồn kho theo 2 cách.

Cách 1: Chỉnh trên màn hình hiện tại.

1.1. Click vào số tồn kho của PowerSKU mà bạn muốn đồng bộ

1.2. Điền số Hàng trong kho (số lượng thực tế bạn có trong kho của bạn) và Dự phòng tồn kho (số lượng bạn muốn để dự phòng).

Ví dụ: Nếu bạn có 100 món hàng, và chỉ muốn bán 90 món, chọn Dự phòng tồn kho là 10. Sau khi bán hết 90 món hàng và chỉ còn 10 món dự phòng, sản phẩm sẽ có trạng thái Hết hàng để bạn nhập tiếp hàng hoặc nếu muốn bán tiếp thì bật sản phẩm lên lại.

1.3. Chọn Cập nhật. ss3

Cách 2: Click vào PowerSKU bạn muốn đồng bộ. Bạn sẽ thấy màn hình chi tiết về PowerSKU đó. Nhấp vào Tồn kho, điền thông tin như ở 1.2 và chọn Cập nhật. ss4

Sau khi chọn Cập nhật, bạn sẽ thấy tin nhắn Thành công xuất hiện.

Vui lòng đợi vài phút và tải lại trang để cập nhật thông tin. Nếu bạn thấy tin nhắn Thất bại, vui lòng thử lại 1 lần nữa.

ĐỒNG BỘ HÀNG TỒN KHO NGAY

Mọi yêu cầu hỗ trợ vui lòng liên hệ email: support@powersell.com