Việc thất thoát hàng hóa khi không biết chính xác những đơn hàng trả về nào sàn đã chuyển hoàn cho nhà bán hàng là chuyện thường ngày khi kinh doanh đa sàn. Nhiều nhà bán hàng bỏ qua những kiện hàng này vì không thể kiểm soát được. Điều này ảnh hưởng không ít tới lợi nhuận nhà bán hàng nhận được khi doanh số hàng hoàn cao điểm lên tới 30% tổng doanh số.

Nắm bắt được điều này, PowerSell phát triển tính năng đối soát hàng hoàn tránh thất thoát hàng hóa cho nhà bán hàng. Tính năng này ghi nhận những đơn hàng đã về tay nhà bán hàng, nhà bán hàng có thể yêu cầu các sàn đền bù với những đơn hàng quá lâu không được chuyển hoàn.


Để thực hiện đối soát hàng hoàn cùng PowerSell, vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây:

  • Bước 1: Đăng nhập PowerSell -> Ứng dụng -> Đối soát đơn hàng -> Đối soát hàng hoàn
  • Bước 2: Nhập mã đơn hàng/mã vận chuyển vào ô tìm kiếm
  • Bước 3: Bấm Đối soát hàng hoàn để xác nhận đã nhận được kiện hàng trả về này

Ngoài ra, nhà bán hàng có thể đối soát hàng loạt bằng một danh sách có sẵn như sau:

  • Bước 1: Bấm Đối soát hàng loạt
  • Bước 2: Sao chép danh sách vào ô trống
  • Bước 3: Chọn Đối soát
  • Bước 4: Hoàn tất bằng việc bấm Đối soát. Lúc này, tất cả các đơn hàng có mã tương ứng trong danh sách sẽ chuyển trạng thái thành Đã đối soát hàng hoàn, có nghĩa là đơn hàng hoàn này đã về tay nhà bán hàng

ĐỐI SOÁT HÀNG HOÀN NGAY

Một số lưu ý:

  • PowerSell hỗ trợ nhà bán hàng đối soát đơn hàng bằng cả mã vận chuyển, mã đơn hàng và mã vận đơn.
  • Nhà bán hàng có thể bỏ đối soát thanh toán khi xảy ra nhầm lẫn trong quá trình đối soát

Mọi yêu cầu hỗ trợ vui lòng liên hệ email: support@powersell.com