Bùi Hải Nam

Co-Founder & CEO

Hải Nam sáng lập Datamart Solutions sau gần 7 năm làm chuyên gia phân tích tại các ngân hàng hàng đầu thế giới và hơn 2 năm làm quản lý cấp cao tại Lazada. Hải Nam yêu thích tìm việc lời giải cho các vấn đề lớn bằng các ứng dụng từ dữ liệu và công nghệ.